Licitacions i convocatòries

download-pdf-viu-el-valles Llistat per ordre de puntuació de la Borsa de Tècnic/a Mig de Turisme definitiva – Data de publicació: 21.06.17

download-pdf-viu-el-valles Resultats procés selectiu – Borsa de treball CTVOC – Data de publicació: 26.05.17

download-pdf-viu-el-valles Llistat admesos i exclosos – Data de publicació: 04.05.17

download-pdf-viu-el-valles Anunci Llista d’admesos i exclosos provisional – borsa de treball CTVOC – Data de publicació: 10.04.17

download-pdf-viu-el-valles Instància presentació a borsa de treball – Data de publicació: 16.03.17

download-pdf-viu-el-valles Plecs tècnics i administratius – licitació vídeos promocionals CT  – Data de publicació: 25.10.16

download-pdf-viu-el-valles Instància per a presentació de proposicions – Data de publicació: 06.10.16

download-pdf-viu-el-valles Model presentació oferta econòmica – Data de publicació: 06.10.16

download-pdf-viu-el-valles Declaració responsable – Data de publicació: 06.10.16

download-pdf-viu-el-valles Certificat d’assegurança de caució – Data de publicació: 06.10.16

download-pdf-viu-el-valles Model d’aval – Data de publicació: 06.10.16

download-pdf-viu-el-valles Consentiment per a la recepció de notificacions telemàtiques – Data de publicació: 06.10.16